sąd rejonowy Gdynia

Czym zajmuje się Sąd Rejonowy i jakie sprawy w nim załatwić?

Każdy kraj ma ustalone swoje zasady w kwestii sprawowania władzy. Oczywiście są pewne normy ustalane na przykład przez Unię Europejską czy Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale pomniejsze urzędy mogą działać w różny sposób. W tym artykule powiemy o tym, jak działa Sąd Rejonowy Gdynia. Jakie sprawy możemy załatwić w sądzie rejonowym? Zapraszamy do lektury.

Sąd Rejonowy Gdynia i jego podział

W Polsce jest 318 sądów rejonowych. Każdy z nich dzieli się na wydziały:

  • Wydział cywilny, który rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego procesowego i nieprocesowego. Rozpoznaje także sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej;
  • karny – rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, sprawy o wykroczenia rozpoznawane w drugiej instancji, nienależące do właściwości sądu okręgowego i inne;
  • Wydział Rodzinny i nieletnich rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  • Wydział pracy, który zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy;
  • Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • Wydział gospodarczy – Rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
  • Ksiąg Wieczystych;
  • Oddział administracyjny, który niejako kontroluje prawidłowe działanie sądu rejonowego.
wniosek egzekucyjny wzór

Sąd okręgowy – Czym się różni?

Pod sąd rejonowy Gdynia podlegają również komornicy. Dlatego praktycznie przy każdym sądzie rejonowym znajdziemy kancelarię komorniczą. Dlatego, jeśli potrzebujesz wzór wniosku egzekucyjnego, musisz udać się do sądu rejonowego. Podobnie, jeżeli potrzebujesz porady w zakresie odzyskiwania długu. Powiedzmy teraz o tym, czy sąd okręgowy i rejonowy są tym samym. Sądy rejonowe są jednostkami sądownictwa najbliższymi dla obywateli. Sądy okręgowe są sądami l instancji tylko w niektórych kategoriach spraw. Sąd okręgowy może nam pomóc chociażby w kwestii praw niemajątkowych i łącznie z nimi dochodzonych roszczeń majątkowych, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia.

About the author